Homeeiendom.no er ikke lengre tilgjengelig på denne adressen, besøk eie.no for oppdatert informasjon.

Kan man selge bolig uten megler?

En eiendomsmegler hjelper deg med mange oppgaver dersom du skal selge en bolig, men når regningen til slutt kommer kan et meglerhonorar fort spise opp mye av eventuell den eventuelle fortjenesten man ville hatt fra boligsalget. Det er ikke uvanlig at meglerhonoraret er over to prosent av salgspris.

Hvordan selge boligen selv?

Selge uten megler

Det er ingen lover eller regler som forbyr deg fra å selge bolig uten bruk av eiendomsmegler. Derimot er det mye byråkrati i en salgsprosess som en eiendomsmegler gjerne har gode rutiner for å utføre. I dag finnes det tjenester som kan hjelpe deg med mange av disse oppgavene for en langt lavere pris enn det en eiendomsmegler koster, og dersom man har en eiendom i et attraktivt og lettsolgt segment kan dette være noe å vurdere. Om man skal selge i andre markedssegmenter kan det være flere utfordringer når det kommer til riktig verdivurdering av eiendommen.

Fordelene med å bruke eiendomsmegler

En god megler har kanskje et høyt honorar, men de kan også hjelpe til å dra salgsprisen opp. De har gjerne ett nettverk som kan hjelpe deg å få de potensielle kjøperne inn på visning og med i budrunden, og de har bedre strategier når det kommer til budgivning og forhandlinger.

En megler vil i tillegg ha et godt støtteapparat når det kommer til tilleggstjenester man gjerne benytter seg av i forbindelse med boligsalg. For eksempel fotograf og takstmann. En megler hjelper deg å øke sannsynligheten for at en bolig selges raskt og til riktig pris, men dette er en tjeneste man må betale for.